Velkommen

 

Så er generalforsamlingen overstået

 

Der er sket lidt omrokeringer i bestyrelsen

 

Formand er fortsat Armo Gormsen

 

Næstformanden er skiftet ud idet Charlotte Lodsgaard Christensen er stoppet efter eget valg

og ny næstformand er blevet Renate Christensen (før bestyrelsesmedlem)

 

En stor tak til Charlotte for de mange gode år i bestyrelsen og det store stykke arbejde du har lagt i PRC.

Vi håber, at vi stadig få et godt samarbejde i fremtiden i PRC.

  

kassere er fortsat Ulla Nissen

 

sekretær er fortsat Birgitte Madsen

Børge Villadsen er nyt bestyrelsesmedlem (før 2. suppleant)
 
1.suppleant er fortsat Peter Nissen
 

2.suppleant er skiftet ud idet Børge Villadsen er blevet bestyrelsesmedlem

og ny som 2.suppleant er Manfred Conrath

 

Velkommen til Manfred i PRCs bestyrelse, som glæder sig til et godt sammenarbejde.

Også en tak til alle andre for støtten i år 2016. Vi håber alle er klar til igen at give PRC en hånd i 2017.

 

husk padborg park den 30 april